Prosiect diweddaraf Cass yw cyhoeddi ei chaneuon a gosodiadau o’r litwrgi ar gyfer defnydd cynulleidfaol. Byddant i gyd ar gael i’w lawrlwytho fel ffeils pdf o’r wefan hon yn fuan iawn…

Cass’s latest project is publishing her songs and liturgical settings for congregational use. All of Cass’s songs will be available very soon to download as pdf files from this website…

Gigiau yn fuan! Gigs coming up!

30 / 6 / 23 Capel Cildwrn, Llangefni LL77 7NY 7.30 pm

1 / 7/ 23 Eglwys Crist/Christ Church, Bala 7 pm £10 ar y drws/on the door

5 / 8/ 23 Eglwys Sant Garmon/St Garmon’s Church, Llanarmon Dyffryn Ceiriog 7 pm

16 / 9/ 23 Gwledd Glyndwr Llansilin 7 pm

29/9/23 Eglwys Sant Mihangel/St Michael’s Church, Betws-y-Coed 7 pm

15 / 10/ 23 Capel Bethesda, Yr Wyddgrug/Mold 5 pm

28 / 10/ 23 Eglwys Santes Fair, Aberystwyth 7 pm

Dechrau Canu Dechrau Canmol

Mae Elise a fi ar Dechrau Canu Dechrau Canmol Sul yma am 7.30 yn canu ‘Cariad’ – rhifyn Santes Dwynwen! Peidiwch â’i golli!

Elise and I are on Dechrau Canu Dechrau Canmol on S4C this Sunday at 7.30, singing ‘Cariad’ – don’t miss it!

Gigiau yn fuan / Upcoming gigs

Some upcoming gigs! Gobeithio’ch gweld chi yno!
15/9  Festri Capel Bethesda, Wyddgrug  6 pm
28/9  St Mary’s, Betws y Coed 9 pm
5/10  Eglwys St Eleth, Amlwch 7.30 pm  
27/10 Eglwys Santes Fair Aberystwyth 7 pm 
30/10 Capel y Watton, Brecon  3 pm
1/11 Lampeter University, 7 pm
2/11 Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel-ar-Arth 7 pm

Lisa Gwilym yn cyflwyno ‘Taith’

Dyma linc i raglen Lisa Gwilym gyda 2 drac o fy albwm newydd ‘Taith’ a sgwrs gyda fi –

Here’s a link to Lisa Gwilym’s programme where she plays 2 tracks from the new album and interviews me about it –

https://www.bbc.co.uk/programmes/b0bcz0pr

Gigiau lansio / launch gigs

Wedi ychwanegu noson arall at y gigiau lansio – Capel Cildwrn, Llangefni ar Orffennaf 17. Rhestr lawn ar y tudalen gigiau…

Another launch gig added to the list – Capel Cildwrn, Llangefni on the 17th July. Full list on the gigs page…