Gigiau yn fuan! Gigs coming up!

30 / 6 / 23 Capel Cildwrn, Llangefni LL77 7NY 7.30 pm

1 / 7/ 23 Eglwys Crist/Christ Church, Bala 7 pm £10 ar y drws/on the door

5 / 8/ 23 Eglwys Sant Garmon/St Garmon’s Church, Llanarmon Dyffryn Ceiriog 7 pm

16 / 9/ 23 Gwledd Glyndwr Llansilin 7 pm

29/9/23 Eglwys Sant Mihangel/St Michael’s Church, Betws-y-Coed 7 pm

15 / 10/ 23 Capel Bethesda, Yr Wyddgrug/Mold 5 pm

28 / 10/ 23 Eglwys Santes Fair, Aberystwyth 7 pm

Dechrau Canu Dechrau Canmol

Mae Elise a fi ar Dechrau Canu Dechrau Canmol Sul yma am 7.30 yn canu ‘Cariad’ – rhifyn Santes Dwynwen! Peidiwch â’i golli!

Elise and I are on Dechrau Canu Dechrau Canmol on S4C this Sunday at 7.30, singing ‘Cariad’ – don’t miss it!

Gigiau yn fuan / Upcoming gigs

Some upcoming gigs! Gobeithio’ch gweld chi yno!
15/9  Festri Capel Bethesda, Wyddgrug  6 pm
28/9  St Mary’s, Betws y Coed 9 pm
5/10  Eglwys St Eleth, Amlwch 7.30 pm  
27/10 Eglwys Santes Fair Aberystwyth 7 pm 
30/10 Capel y Watton, Brecon  3 pm
1/11 Lampeter University, 7 pm
2/11 Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel-ar-Arth 7 pm

Lisa Gwilym yn cyflwyno ‘Taith’

Dyma linc i raglen Lisa Gwilym gyda 2 drac o fy albwm newydd ‘Taith’ a sgwrs gyda fi –

Here’s a link to Lisa Gwilym’s programme where she plays 2 tracks from the new album and interviews me about it –

https://www.bbc.co.uk/programmes/b0bcz0pr

Gigiau lansio / launch gigs

Wedi ychwanegu noson arall at y gigiau lansio – Capel Cildwrn, Llangefni ar Orffennaf 17. Rhestr lawn ar y tudalen gigiau…

Another launch gig added to the list – Capel Cildwrn, Llangefni on the 17th July. Full list on the gigs page…

Mae ‘di mynd! It’s off!

Wel dyna fo mae’r recordiad a’r gwaith celf wedi mynd at y cwmni i droi yn CD go iawn! Edrych ymlaen i’w weld ymhen rhyw 3 wythnos!

It’s done… the recording and the art work have gone off to the company to turn into a real CD!  Looking forward to seeing it in about 3 weeks’ time!