Gigiau

Chwefror 2019

Chwefror 17  Capel Sardis, Llanwddyn  2 pm

Chwefror 24 Eglwys Crist, y Bala gyda Siân James 7 pm Tocynnau £6 ar y drws

Chwefror 27 Yr Hedyn Mwstard, Llanbedr Pont Steffan 7 pm

Mawrth 2019

Mawrth 1af  Eglwys Sant Padarn, Llanberis 7 pm

Mawrth 2il  Tŷ Siamas, Dolgellau gyda Siân James 8 pm