Gigiau

Medi 2018

Medi 15  Festri Capel Bethesda, Wyddgrug  6 yh

Medi 28 Eglwys Santes Fair, Betws y Coed 9 yh

Hydref 2018

Hydref 5  Eglwys Sant Eleth, Amlwch 7.30 yh  £5 ar y drws

Hydref 27  Eglwys Santes Fair Aberystwyth 7 pm

Hydref 31  Eglwys Bresbyteraidd Aberhonddu, The Watton, 2.30 yh

Tachwedd 2018

Tachwedd 1  Prifysgol Llanbedr Pont Steffan 7 pm

Tachwedd 2  Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel-ar-Arth 7 yh  £5 ar y drws