Disgograffi

Discograffi

Cass Meurig a Nial Cain, Oes i Oes (own label, 2012)

Cass Meurig a Nial Cain, Deuawd (Fflach: tradd, 2008)

Cass Meurig, Crwth (Fflach: tradd, 2004).

Pigyn Clust, Enaid (Fflach: tradd 2007).

Pigyn Clust, Perllan (Fflach: tradd 2001).

Fernhill, Hynt (Beautiful Jo Records, 2003).

Fernhill, Whilia (Beautiful Jo Records, 2000).