Lisa Gwilym yn cyflwyno ‘Taith’

Dyma linc i raglen Lisa Gwilym gyda 2 drac o fy albwm newydd ‘Taith’ a sgwrs gyda fi –

Here’s a link to Lisa Gwilym’s programme where she plays 2 tracks from the new album and interviews me about it –

https://www.bbc.co.uk/programmes/b0bcz0pr

Gigiau lansio / launch gigs

Wedi ychwanegu noson arall at y gigiau lansio – Capel Cildwrn, Llangefni ar Orffennaf 17. Rhestr lawn ar y tudalen gigiau…

Another launch gig added to the list – Capel Cildwrn, Llangefni on the 17th July. Full list on the gigs page…

Mae ‘di mynd! It’s off!

Wel dyna fo mae’r recordiad a’r gwaith celf wedi mynd at y cwmni i droi yn CD go iawn! Edrych ymlaen i’w weld ymhen rhyw 3 wythnos!

It’s done… the recording and the art work have gone off to the company to turn into a real CD!  Looking forward to seeing it in about 3 weeks’ time!